Klantreferentie Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland is een tevreden klant van Mijn Autocoach Zakelijk
Bedrijf: Woonzorg Flevoland
Contactpersoon: Marcel Walker
Functie: Tactisch inkoper
Afgenomen dienst: Aankoopbegeleiding, Wagenpark Scan, Outsourcing beheer
 

Over Woonzorg Flevoland:

Marcel, “ Woonzorg Flevoland biedt een breed pakket aan thuiszorg, zorg en welzijn in Lelystad. Goede zorg vinden wij vanzelfsprekend. Het allerbelangrijkste vinden wij dat onze cliënten zich thuis voelen. Bij de thuiszorg die wij bieden (in

Lelystad en Almere) én bij de zorg in onze woonzorglocaties. Dat doen wij door goed te luisteren naar de wensen en verlangens. Bij het beantwoorden van vragen zijn wij creatief en denken in mogelijkheden. Wij vinden het een uitdaging om onze zorg en diensten nog beter te maken!”

 

Over Marcel Walker:

Marcel Walker is tactisch inkoper voor Woonzorg Flevoland. Hij is verantwoordelijk voor het contracteren van leveranciers die het best passen bij de visie en missie van Woonzorg Flevoland.

 

Waarom heb je een externe partij ingeschakeld?

Marcel, “De snelle groei van het wagenpark, het gebrek aan tijd en know-how binnen de organisatie heeft ons gedwongen hiervoor een externe partij in te schakelen.”

 

Waarom heb je specifiek voor Mijn Autocoach Zakelijk gekozen?

Marcel, “In het voortraject hebben zij meerdere malen aangetoond de noodzakelijke expertise in huis te hebben, wat tot onmiddellijke besparingen heeft geleid.

In tegenstelling tot andere beheerders konden zij ons volledig ontzorgen, wat een van onze harde eisen was. Mijn Autocoach Zakelijk is onafhankelijk, waardoor het advies niet wordt vertroebeld door eventueel eigenbelang.

 

Hoe ervaar je de samenwerking?

Marcel, “De implementatie is in volle gang. Mijn Autocoach Zakelijk heeft aangetoond procesmatig te kunnen werken, helder te kunnen communiceren en doelstellingen te kunnen behalen.”

 

Zou je Mijn Autocoach Zakelijk aanbevelen aan andere bedrijven?

Marcel, “Als men dezelfde doelen nastreeft als wij (ontzorging, kostenbesparing, optimalisatie van de inzet van de beschikbare wagens) dan zou ik Mijn Autocoach zeer zeker aanbevelen.”
 

Lees meer klantreferenties