Tellerrapport

Het tellerrapport geeft een overzicht van alle geregistreerde tellerstanden van een auto. Het doel hiervan is om iets te doen tegen tellerfraude.

De Nationale Autopas (NAP) registreert sinds 1991 al de tellerstanden van auto’s. Bij elk garagebezoek wordt de tellerstand afgelezen en in de database opgeslagen.

<strong>Tellerfraude tegengaan</strong>
Wanneer de tellerstand bij elk bezoek hoger is dan daarvoor, is de teller dus niet teruggedraaid. Sinds 2014 is de NAP onderdeel van de RDW.

Om tellerfraude verder terug te dringen, kun je als koper van een tweedehands auto, naar het tellerrapport vragen. Dit rapport geeft een overzicht van alle geregistreerde standen.

Let op: alleen de eigenaar van de auto kan het tellerrapport opvragen. Dit kan gemakkelijk via de website van de RDW en is vanaf 1 januari 2019 gratis. Het tellerrapport komt dan direct als pdf-document beschikbaar.

Dit is vooral handig voor auto’s met het oordeel Onlogisch. Een onlogische tellerstand wil niet zeggen dat deze ook daadwerkelijk teruggedraaid is. Het kan ook om een tikfout gaan.

De monteur heeft dan bijvoorbeeld een nul te weinig ingevoerd. Dit is gelukkig makkelijk te controleren en te corrigeren.